fbpx

Coaching en Hypnotherapie

Wie ben ik?

Coaching en hypnotherapie zijn elkaar versterkende instrumenten die zeer effectief zijn gebleken om inzichten te krijgen en veranderingen tot stand te brengen. Ze helpen jouw persoonlijke en spirituele groei te verbeteren. Kortdurend als het kan en diepgaander (blokkade of trauma) indien nodig. Het doel is dat je nieuwe inzichten opdoet en je veerkracht optimaal benut. Dan kan je weer open, vrijer, sterker én gelukkiger in het leven staan. Het helpt je stil te staan en antwoorden te krijgen bij vragen als:

 • Waarom zit het mij tegen?
 • Waarom lukt het mij niet een relatie te krijgen en te houden?
 • Waarom heb ik geen energie en ben ik moe?
 • Waarom ben ik humeurig en boos?
 • Wie ben ik?
 • Wat wil ik?
 • Weet ik wel wat ik nodig heb?
 • Heb ik wensen en dromen?
 • Hoe word ik gelukkig.

Ik help je de antwoorden te vinden op die vragen en bij het opruimen van blokkades die je in de weg staan en je functioneren belemmeren. De begeleiding is laagdrempelig, persoonsgericht en opbouwend. Jij bepaalt het tempo, ik neem de tijd voor je.  Vanuit rust en vertrouwen die ik je bied kun je de nodige stappen nemen om je leven weer richting te geven en een goede balans te krijgen.

Weten, Begrijpen, Accepteren en Veranderen

Coaching en hypnotherapie bij Wutah gaat uit van een aantal stappen. Van weten, begrijpen, accepteren naar veranderen. 

Weten

Als je geboren wordt ben je nog puur, nog niet ingevuld, nog helemaal jezelf. Als je groeit begin je langzamerhand te veranderen. Je wordt beïnvloedt door je ouders en anderen die je opvoeden zoals familieleden of onderwijzers. Allen hebben ze het beste met je voor. Dat is niet altijd zoals jij dat ziet vanuit jouw perspectief, jouw wereldbeeld. En dat kan gaan knellen, je pijn gaan doen.

Begrijpen

Verder op je levenspad zul je leren van de aangename of minder aangename of zelfs traumatische gebeurtenissen in je leven. Sommige herinner je nog wel. Andere gebeurtenissen, die voor jou wellicht pijnlijk of traumatisch waren heb je weggestopt. Dat deed je niet bewust. Ons onderbewuste beschermt ons tegen die nare herinneringen en laat het boven komen als we het aan kunnen. Soms blijf je (te) lang met problemen zitten, waarvan je zelf de oorzaak niet kunt vinden. Je past je gedrag aan om je probleem te verdoezelen. Daardoor raak je verwijderd van wie je eigenlijk bent, kortom je verliest jezelf. Vervolgens krijg je lichamelijke klachten. Je raakt uit balans.

Accepteren

Er zijn een viertal universele emoties; Boos, Bang, Bedroefd en Blij. Die emoties komen en gaan en dat is heel normaal. Dat is het leven. Als je er te lang last van blijft houden, is het raadzaam om daarvoor hulp te zoeken. Voor blijheid is dat meestal niet nodig. Klachten zoals stress, burn-out, angsten, allergieën, fobieën, boosheid, agressie en verslaving zijn de uiting van onderliggende beperkende overtuigingen. Ik kan het niet, ik ben niet goed genoeg, ik word niet gehoord of gezien of bijvoorbeeld een angstig moment dat je nu weerhoudt om ergens vrij en ongedwongen in te stappen. Te veel om op te noemen. We hebben er allemaal wel een aantal. De een kan daar redelijk mee omgaan. Een ander lijdt  daar dagelijks onder.

Veranderen

Als je weet, begrijpt en accepteert dat je onderliggende beperkende overtuigingen jou in de weg staan en je openstaat om daar mee aan de slag te gaan kun je veranderen. Als je daarvoor gemotiveerd bent natuurlijk en als het moment er is om er mee aan de slag te gaan. Je ruimt het oude op, daar heb je van geleerd en daar neem je dankbaar afscheid van. Daarvoor in de plaats komen andere, betere, positievere overtuigingen terug. Je leven komt in balans. Je wordt weer gelukkig.


COACHING

Cognitieve coaching

Een aantal vaardigheden zijn door coaching aan te leren. Als je je persoonlijk wil ontwikkelen en groeien, kan cognitieve coaching jou helpen. Er zijn verschillende cognitieve functies die jij kan leren en ontwikkelen zoals:

 • Plannen,
 • Aandacht en concentratie,
 • Waarnemen,
 • Fantasie,
 • Geheugen,
 • Handelen,
 • Denken,
 • Problemen oplossen.

Je wilt bijvoorbeeld een betere baan of beter omgaan met collega’s en vrienden of assertiever zijn. Dan kan dat door één op één coaching prima ondersteund worden. Jij doet het, ik als coach geef je de inzichten en de mogelijke stappen die je kunt nemen. Een ander voorbeeld is verlegenheid of het maken en houden van sociaal contact. Als er niets uit je handen komt, kan ik met jou werken aan daadkracht en handelen.  Uiteindelijk zul je merken dat je je bewust wordt van je gedrag en dat kan omzetten in een gedrag dat beter bij jou past. Vanuit meer zelfvertrouwen.

Energetische coaching

Als je verdieping zoekt in je spirituele ontwikkeling of dit wil ontdekken, begeleid ik je in één op één gesprekken en laat je zien wat spiritualiteit kan toevoegen aan je leven. Maar ook hoe je dat in balans houdt. Veel mensen zijn op zoek naar zingeving en vragen zich af wat hun taak op deze wereld is. Ook als je HSP’er bent (Hoog Sensitief Persoon) coach ik je om daar mee om te gaan, je staande te houden in elke situatie en vooral te genieten van de voordelen. Soms weet je niet wat je overkomt, je ziet of voelt meer dan anderen. Je bent opeens emotioneel of wordt overweldigd door de energie van mensen om je heen. Je raakt vermoeid en verlangt naar rust. Omdat ik zelf deze ervaringen heb gehad weet ik inmiddels hoe je daar mee om kan gaan en het hanteerbaar kan maken.


THERAPIE

Als je wilt leren fietsen ben je bewust bezig met het houden van evenwicht, rijden en sturen om er maar een paar te noemen. Als je het onder de knie hebt, denk je er niet meer bij na en fiets je onbewust. Soms kun je niet herinneren hoe je van school of werk naar huis bent gekomen. Je hebt het onbewust ondergaan. Veel ervaringen en herinneringen worden opgeslagen in ons onderbewuste.

Dat betekent dat ook jouw nare herinneringen in je onderbewustzijn zijn opgeslagen. Dat zijn de zaadjes die in het verleden zijn geplant, waardoor je nu bijvoorbeeld klachten hebt zoals stress, burn-out, angsten, allergieën, fobieën, boosheid, agressie of een verslaving. Alle zijn ze uitingen van onderliggende beperkende overtuigingen. Om die onderliggende beperkende overtuiging te vinden is therapie een goede en snelle methode.

Hypnose en trance

Hypnotherapie is een vorm van therapie waarbij gebruik gemaakt wordt van een diepe ontspanning. Die diepe ontspanning en veranderd bewustzijn noemen we trance. In die trance maken we contact met ons onbewuste. Door het toepassen van diverse hypnotherapeutische technieken kan deze trance worden opgewekt. Hypnotherapie maakt gebruik van deze therapeutische technieken om iemand te begeleiden tijdens de ervaringen die opkomen in trance. Als een cliënt in trance is, is het voor de cliënt mogelijk om ervaringen op te doen die voortkomen uit de onbewuste lagen van het bewustzijn. Daar begeleid ik je bij, als ervaren gediplomeerd hypnotherapeut. Tijdens de trance laat jij als cliënt het denken los en kom je in een andere bewustzijnstoestand, daardoor ben je in staat contact te maken met je diepere gevoelslagen.

Het gevoel van trance kan het best vergeleken worden met dagdromen. Gevoelens van trance kennen we allemaal wel:

 • Als je in de trein zit weg te dromen en niet reageert als de trein stopt op de plaats van bestemming, ben je in trance.
 • Wanneer je helemaal opgaat in een film en je de deurbel niet hoort, ben je in trance.
 • Als je verliefd bent en helemaal opgaat in die ene persoon, komen andere dingen minder bij je binnen, je bent in trance.
 • Al je wakker wordt en weer half indommelt en allerlei beelden voorbij komen, is dat een vorm van trance,
 • Geconcentreerd ergens mee bezig zijn, focussen op iets, dan ben je in trance.

Hoe verloopt een therapiesessie

Bij de intake hebben we jouw hulpvraag besproken en is een thema duidelijk geworden. Dat is waar we mee aan de slag gaan, maar dat kan tijdens de sessie veranderen. Immers je onderbewustzijn weet welke weg het beste te volgen is.  Als therapeut breng ik jou als cliënt in staat van ontspanning, want dat is het. Je hoort mijn stem en alle geluiden om je heen verdwijnen naar de achtergrond. Ik praat met je onderbewustzijn, die geeft de antwoorden.  Vertrouw op mij, je doet niets wat je niet wilt doen, jij blijft de controle houden. Alles wat je weleens op TV hebt gezien in een hypnoseshow is vooraf besproken met de deelnemers.

Ik breng je met jou toestemming in trance. Dat kan in de fauteuil waar je al zit, of als je dat prettiger vindt, liggend op een behandeltafel. Je houdt je kleding aan, als je het prettig vindt mag je je schoenen uit doen of je bril afzetten. Ik raak je niet aan.

Je maakt een reis

Je maakt onder mijn begeleiding een reis naar je thema, je pijnplek, blokkade of trauma. Die reis is voor iedereen anders. En soms denk je dat je de pijnplek hebt gevonden. Maar tijdens die reis passeren we de gevolgen van je pijnplek, we willen bij de oorzaak komen en als die gevonden is kan ik met jou samen die pijnlijke situatie bekijken. Daar zijn verschillende technieken voor, ik zorg ervoor dat je je veilig voelt en afstand kunt nemen als het je te veel raakt. Als je voldoende inzicht hebt waar de pijn vandaan komt die jouw huidige functioneren belemmert, kunnen we dat liefdevol wegnemen/afsluiten. Daarna kunnen we die weggenomen pijn veranderen in een door jou gekozen andere en positievere overtuiging. Waarna we de reis weer terug naar het nu maken. Dat is in het kort hoe een sessie verloopt.

Na afloop van de sessie

Na een sessie voel je je meestal helemaal ontspannen. Je kunt wat loom zijn, alsof je uit een diepe slaap komt. Elke reactie/verandering is een positief teken. Het teken dat de verandering inwerkt op je lichaam, je emoties en je geest.

Deze therapievormen gebruik ik

 • Regressietherapie, waarbij de cliënt momenten van vroeger herbeleeft, in het huidige leven. Daar liggen in de meeste gevallen de bronnen van het disfunctioneren. Niet gezien, niet gehoord, niet goed genoeg zijn. Of de angst of fobie die hier zijn oorsprong heeft. Een aantal methoden die ik gebruik is het werken met het Innerlijk Kind, waarbij je teruggaat naar het kind dat je was op dat moment was. Of de methode om los te komen van je ouders of anderen.
 • Reïncarnatietherapie, soms gaat de regressietherapie over in reïncarnatietherapie. Daarbij gaat de cliënt naar een moment in een vorig leven of een moment tussen twee levens in, het tussen bestaan. Dit vind je misschien een beetje vreemd en komt onwaarschijnlijk over. Dit proces wordt niet gestuurd het zijn de beelden die menig cliënt al heeft ervaren en helpen je naar de wortels van je blokkade te gaan. Elk beeld of situatie dat je als cliënt in trance ziet, neem ik serieus!
 • Gedragstherapie, waarbij de cliënt kennismaakt met de verschillende delen van de persoonlijkheid die op een bepaald moment verschillende belangen voor het totale persoonlijkheid behartigen. Bijvoorbeeld een innerlijk conflict, waarbij je signalen van dat deel van je persoonlijkheid negeert, omdat ze overschaduwt worden door een ander prominenter deel van je zelf. Zo komen bijvoorbeeld sommige personen hard over terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet zijn of willen zijn.
 • Trance Healing Therapie, hierbij heb ik als healer een zeer nauw contact met de spirituele wereld. Hierdoor kunnen de spirituele gidsen gebruik maken van aura, lichaam en geest van de healer. Daardoor is het één van de krachtigste healings. Healing kan op één of meerdere niveaus plaatsvinden. Zoals op fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel en op zielniveau. Door hun verruimde bewustzijn bepalen de gidsen op welk niveau je werkelijk healing nodig hebt.

Alles is beweging en veranderbaar

Door te werken met hypnotherapie blijkt alles in beweging en veranderbaar te zijn. De ervaring heeft geleerd dat door de verwerking van jeugdtrauma’s of het toestaan en doormaken van een rouwproces fantoompijn gereduceerd kan worden of zelfs helemaal kan verdwijnen. Dat door verwerking van “oud zeer” relaties ineens beter gaan. Of dat je ineens beter bij je creativiteit komt omdat en dat alles wat uit je geest of handen komt veel makkelijker lukt omdat je je energetisch losgemaakt bent van je ouders. Ervaring heeft geleerd dat er meer is op aarde dan je kunt bewijzen of aantonen. Ons zenuwstelsel is medisch een vertrouwd stelsel, maar neurologisch zijn er nog vele vragen. Hoe hersenen emoties uit lang vervlogen tijden herbergen en ons later kunnen blokkeren is een nog onontgonnen gebied. Hypnotherapeuten weten uit ervaring dat het onbewuste vele hulpbronnen heeft voor eenieder die de uitdaging aangaat het onbewuste te laten spreken.


Ik kan je helpen

Wanneer je nieuwsgierig bent en wilt weten wat Wutah voor je kan betekenen. Als je weer van het leven wilt genieten. Vul dan het contactformulier in om je vraag of mogelijkheden te bespreken. Ik neem altijd binnen een dag contact met je op. Je bent van harte welkom in mijn praktijk in hartje Gouda.